Skip to main content

Algemeen

Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht (Kamer van Koophandel 41095126), hierna te noemen KLuHV, verleent u hierbij toegang tot www.kluhv.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door KLuHV en derden zijn aangeleverd. KLuHV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.kluhv.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.kluhv.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van KLuHV. De inhoud van www.kluhv.nl wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen.

KLuHV doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.kluhv.nl. KLuHV oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. KLuHV zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij KLuHV en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KLuHV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van www.kluhv.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Translate Ā»