Introductie

 

 

Algemeen

De Vliegdienst is binnen de KLuHV verantwoordelijk voor het scheppen van een kader waarbinnen een veilige en efficiënte vluchtuitvoering mogelijk is. Daarnaast zorgt de Vliegdienst voor de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde vliegers om de voor de KLuHV noodzakelijke vluchten uit te voeren en het uitgeven, verspreiden en bijhouden van het KLuHV Operations Manual (OM Part A t/m D). In dit manual (OM Part A) vindt u meer gedetailleerde informatie over de Vliegdienst en het opereren met vliegtuigen van de KLuHV.

Naast de in het OM vastgelegde zaken kan de Vliegdienst operationele instructies en mededelingen publiceren in een KLuHV Mededeling aan Luchtvarenden (KLuHV-MAL). Dergelijke KLuHV-MAL's maken formeel deel uit van het OM. KLuHV-MAL's worden verspreid onder de actieve vliegers van de KLuHV en zijn daarnaast terug te vinden op de site, zoals hieronder aangegeven.